WIZYTA JEGO EKSCELENCJI KSIĘDZA BISKUPA PIOTRA SAWCZUKA
11 września 2019 roku
p o w r ó t