Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

p o w r ó t


 
1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych 2 września 2019 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2019 r.
3. Ferie zimowe 20 stycznia - 2 lutego 2020 r.
4. Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego Ustali Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
5. Wiosenna przerwa świąteczna 9 - 14 kwietnia 2020 r.
6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 26 czerwca 2020 r.
7. Ferie letnie 27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.
 

                                                                                                                                                                                           Źródło:  MEN