SZKOŁA PODSTAWOWA W OSTROŻANACH
MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW
p o w r ó t
MATERIAŁY DO SAMODZIELNEJ NAUKI PRZYGOTOWANE PRZEZ NAUCZYCIELI NA TYDZIEŃ: 30.03. - 03.04. 2020 roku
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
grupa przedszkolna
KLASA I KLASA III

edukacja wczesnoszkolna

język angielski

edukacja informatyczna

religia

edukacja wczesnoszkolna

język angielski

edukacja informatyczna

religia

KLASA IV KLASA VI

technika

KP 1 technika

KP 2 technika

matematyka

język polski

język angielski

przyroda

muzyka

historia

informatyka

religia

plastyka

technika

KP 1 technika

KP 2 technika

geografia

biologia

język angielski

matematyka

język polski

informatyka

muzyka

historia

religia

plastyka

KLASA VII KLASA VIII

geografia

język angielski

język rosyjski

biologia

matematyka

język polski

chemia

fizyka

religia

muzyka

historia

plastyka

EDB

WOS

geografia

religia

język rosyjski

język angielski

biologia

matematyka

język polski

chemia

informatyka

fizyka 

historia

materiały przygotowane przez nauczycieli z okresu: 19.03. - 27.03. 2020 roku