SZKOŁA PODSTAWOWA W OSTROŻANACH
MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW
p o w r ó t
MATERIAŁY DO SAMODZIELNEJ NAUKI PRZYGOTOWANE PRZEZ NAUCZYCIELI NA TYDZIEŃ: 06.04. - 08.04. 2020 roku
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
grupa przedszkolna
KLASA I KLASA III

edukacja wczesnoszkolna

język angielski

religia

edukacja wczesnoszkolna

język angielski

edukacja informatyczna

religia

KLASA IV KLASA VI

język polski

matematyka

język angielski

przyroda

informatyka

religia

muzyka

plastyka

wychowanie fizyczne

biologia

język polski

język angielski

matematyka

informatyka

historia

religia

wychowanie fizyczne

muzyka

plastyka

KLASA VII KLASA VIII

biologia

język polski

język angielski

język rosyjski

matematyka

historia

geografia

geografia Transport i łączność

informatyka

chemia

fizyka

religia

wychowanie fizyczne

biologia

EDB

język polski

język angielski

język rosyjski

matematyka

fizyka

geografia

informatyka

historia

chemia 

religia

wychowanie fizyczne

                                                      

materiały przygotowane przez nauczycieli z tygodnia: 30.03. - 03.04.2020 roku

materiały przygotowane przez nauczycieli z okresu: 19.03. - 27.03. 2020 roku