SZKOŁA PODSTAWOWA W OSTROŻANACH
MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW
p o w r ó t
MATERIAŁY DO SAMODZIELNEJ NAUKI PRZYGOTOWANE PRZEZ NAUCZYCIELI NA TYDZIEŃ: 15.04. - 17.04. 2020 roku
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
grupa przedszkolna
KLASA I KLASA III

edukacja wczesnoszkolna

język angielski

edukacja informatyczna

ćwiczenie informatyka

religia

edukacja wczesnoszkolna

religia

KLASA IV KLASA VI

język polski

język angielski

matematyka

przyroda

religia

muzyka

historia

technika

język polski

język angielski

matematyka

historia

religia

muzyka

geografia

technika

KLASA VII KLASA VIII

język polski

język angielski

język rosyjski

matematyka

fizyka

historia

geografia

muzyka

plastyka

religia

WOS

język polski

matematyka

historia

fizyka

EDB

język angielski

język rosyjski

geografia

religia

                                                      

materiały przygotowane przez nauczycieli z tygodnia: 06.04. - 08.04.2020 roku

materiały przygotowane przez nauczycieli z tygodnia: 30.03. - 03.04.2020 roku

materiały przygotowane przez nauczycieli z okresu: 19.03. - 27.03. 2020 roku