PASOWANIE UCZNIÓW KLASY I

30 października 2019 roku
p o w r ó t