37 ROCZNICA WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO
13 grudnia 2018 roku
p o w r ó t