38 ROCZNICA WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO
13 grudnia 2019 roku
p o w r ó t