80 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ I NAPAŚCI ZWIĄZKU SOWIECKIEGO NA POLSKĘ
17 września 2019 roku
p o w r ó t