AKTYWNA TABLICA
p o w r ó t

Szkoła Podstawowa w Ostrożanach otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 14000 zł na wyposażenie w pomoce dydaktyczne w ramach rządowego programu

rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. 

Organ prowadzący szkołę - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany - zobowiązał się przekazać na realizację zadania 3500 zł.

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych,

wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.