NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA
p o w r ó t
 
Otrzymaliśmy 2480 zł dotacji

na zakup książek

do BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
Szkoła Podstawowa w Ostrożanach otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2480 zł na zakup książek niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnej.
Organ prowadzący szkołę - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany - zobowiązał się przekazać na realizację zadania 620 zł.
Zadaniem projektu jest wspieranie w latach 2016 - 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa dzieci i młodzieży.
LISTA KSIĄŻEK
ZAPYTANIE OFERTOWE
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY