"Święto Drzewa" w Ostrożanach

p o w r ó t   d o   p u b l i k a c j i


      Dnia 10 października 2007 roku po raz trzeci społeczność Szkoły Podstawowej w Ostrożanach celebrowała uroczyste obchody V edycji "Święta Drzewa". Do akcji przystąpili uczniowie zerówki i klas I - VI wraz z panią dyrektor i nauczycielami.

      Przygotowując uroczystość, nauczyciele przeprowadzili w różnorodnej formie zajęcia dotyczące zagadnień poznania piękna krajobrazu nieopodal położonego lasu ostrożańskiego. Zaplanowano również wycieczki do lasu w pobliżu miejsca zamieszkania, aby uczniowie zrozumieli, że urok ich miejscowości, w której żyją i uczą się, jest cudowny i niepowtarzalny.

      Wykorzystując znajomość terenu i bliskie położenie szkoły, uczniowie klas IV-VI podczas ogólnopolskiej akcji Sprzątania Świata zebrali zanieczyszczenia z obrzeży lasu.

      Wyeksponowane materiały - plakaty na korytarzu szkolnym, nadesłane przez Klub Gaja zainspirowały uczniów do wykonania zbiorowych prac artystycznych i zatytułowanych przez poszczególne klasy "Szept gałązek", "Śpiew szczęśliwego ptaka", "Życiodajne drzewo" itp.

      Uczniowie klasy III przygotowali inscenizację pt. "Rozmowa drzew", która została zaprezentowana uczniom, nauczycielom i zaproszonym gościom: panu Jarosławowi Kutynie z Nadleśnictwa w Nurcu i panom myśliwym: prezesowi koła Jerzemu Konradowi oraz członkowi zarządu Romanowi Sorokoszowi z Koła Łowieckiego "Kuna" w Siemiatyczach. Następnie głos zabrali nasi goście. W ciekawy sposób przeprowadzili prelekcję dotyczącą sadzenia, pielęgnacji i ochrony lasu. Nie zabrakło również pytań ze strony uczniów, na które odpowiadali nasi eksperci. Zachęcali dzieci do spacerów po lesie, obserwacji drzew w poszczególnych porach roku, zorganizowania opieki nad zwierzyną w czasie zimy.

      Po spotkaniu w szkole wszyscy udali się na plac szkolny, aby posadzić trzy sadzonki modrzewia. Towarzyszyło nam przesłanie: "Sadzimy drzewa dla ludzi, Ziemi i pokoju na świecie". Instruktażu udzielił fundator sadzonek pan leśniczy. Zaprosił również naszą szkołę do odwiedzin w Nadleśnictwie w Nurcu w celu poszerzenia wiadomości o lesie na ścieżce edukacyjnej.

      Uwieńczeniem naszego szkolnego "Święta Drzewa" było ognisko z pieczonymi kiełbaskami, zasponsorowane przez panów myśliwych.


Organizatorki akcji:
Lidia Dorota Nagórna, Jolanta Półtorak, Janina Mantur, Agnieszka Sętorek
SP w Ostrożanach
woj. podlaskie