Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

p o w r ó t


 
1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych 1 września 2020 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2020 r.
3. Ferie zimowe 4 stycznia - 17 stycznia 2021 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 1 - 6 kwietnia 2021 r.
5. Egzamin ósmoklasisty  25 - 27 maja 2021 r.
6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 25 czerwca 2021 r.
7. Ferie letnie 26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.
 

                                                                                                                                                                                           źródło:  MEN