Adoptujemy naszą rzekę Pełchówkę

p o w r ó t   d o   p u b l i k a c j i
 
      Uczniowie Szkoły Podstawowej w Ostrożanach po raz pierwszy przystąpili do udziału w programie "Zaadoptuj rzekę". Opieką otoczyliśmy naszą lokalną rzeczkę Pełchówkę przepływającą niedaleko naszej szkoły.
Na zajęciach uczniowie pracowali z mapą, śledząc drogę rzeki od źródła do ujścia oraz zbierając różnorodne informacje na temat rzek i wód, a w szczególności sposobów wykorzystania, oszczędzania i ochrony przed zanieczyszczeniami.
Przygotowani teoretycznie i zapoznani z ideą programu edukacji ekologicznej wyruszyliśmy nad rzekę. Tam przeprowadziliśmy badanie jakości wody Pełchówki na podstawie obecności żyjących roślin i zwierząt. Ku naszemu zdziwieniu udało nam się zaobserwować powalone przez bobry drzewa, które zbudowały sobie tam tamę. Zainspirowani obecnością zwierząt, będących pod ochroną i żyjących tak blisko nas, postanowiliśmy oczyścić naszą rzekę z zalegających na brzegu zanieczyszczeń. Rzeka jest mieszkaniem wielu organizmów żywych oraz zaopatruje w wodą zwierzęta żyjące w lesie, przez który przepływa.
      Po powrocie do szkoły wspólnie wyznaczyliśmy sobie zadanie oszczędzania wody w domu i w szkole oraz opiekowanie się Pełchówką przez kolejne lata. Uwieńczeniem "Światowego Dnia Rzek" były zagadki, konkursy, piosenki i zabawy związane z rzeką i jej mieszkańcami.

Akcję przeprowadziły: Jolanta Półtorak, Agnieszka Sętorek


Szkoła Podstawowa w Ostrożanach woj. podlaskie