PRAWA CZŁOWIEKA W REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Jednym z priorytetowych zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego do realizacji w roku szkolnym 2008/2009 ustalonym przez Ministra Edukacji Narodowej (podstawa prawna: art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty) jest skuteczność realizacji podstaw programowych w zakresie zagadnień związanych z nauczaniem i wychowaniem w kontekście praw człowieka. W związku z publikacją priorytetów Ministra Edukacji warto przeanalizować zagadnienie praw człowieka.
Prawa człowieka to sformułowanie stosunkowo młode, chociaż
pomysł zgromadzenia, zebrania i respektowania pojawił się już w starożytności. Czym są tak naprawdę prawa człowieka? Definicji jest całe mnóstwo, ale wszystkie zawierają ten sam element - podkreślają relacje jednostki z władzą. Cenną właściwością praw człowieka jest ich niezbywalność, czyli nie można się ich zrzec oraz nienaruszalność, to znaczy stałość bez względu na istniejącą władzę, system polityczny itd. Bezsprzecznie najważniejszym prawem jest prawo do życia, godności, równości, wolności. Lista praw zagwarantowanych w dokumentach jest jednakże bardzo długa: ochrona podstawowych praw socjalnych i społecznych, równouprawnienie kobiet i mężczyzn, walka z dyskryminacją, czy rasizmem, wolność od zbrodni wojennych czy ludobójstwa a w czasie pokoju walka o zniesienie kary śmierci. Przy tak dużej ilości omawianych praw człowieka bardzo trudno o hierarchię. Jeszcze trudnej zadbać o sformułowanie zbioru międzynarodowych praw człowieka, które zapewnią jednostce ochronę przed nieludzkim traktowaniem, niesprawiedliwością czy łamaniem najważniejszych zasad bezpieczeństwa na całym świecie, bez względu na system polityczny, kulturę, wyznanie. Warto pamiętać, że państwo jest instytucją, której zadaniem jest ochrona wszystkich praw. Człowiek szuka pokoju i sprawiedliwości a poszanowanie praw i godności ludzkiej jest tego gwarantem. Trzeba podkreślić, że najbardziej szczegółowe akty prawne nie są efektywne bez możliwości ich wykorzystania. Podstawą ochron praw jednostki jest więc wiedza o zawartości dokumentów i procedury ich egzekwowania.

Prawa człowieka - to podstawowe standardy przysługujące każdemu człowiekowi z tytułu człowieczeństwa, z samego faktu bycia człowiekiem. Są takie same dla wszystkich ludzi bez względu na rasę, płeć, wyznanie, pochodzenie etniczne, przekonania polityczne , pochodzenie społeczne, pochodzenie narodowe.

Szczególne prawa przysługują dzieciom.

Rozwój ich człowieczeństwa przebiega bowiem w specyficzny sposób. Dziecko nie potrafi samo zadbać o siebie, nie umie samodzielnie kształcić swojej natury. Potrzebuje rodziców, opiekunów i wielu innych ludzi, którzy stają się naturalnymi "strażnikami" jego praw. Jednak dziecko potrzebuje również specjalnego zabezpieczenia w prawie stanowionym.

Środowiskiem, które wspiera rodziców i opiekunów jest szkoła. Nauczyciele pomagają kształtować osobowość dziecka z pełnym poszanowaniem jego godności osobistej. Uczą nie tylko szacunku do samych siebie, ale też do innych ludzi.

Wraz z przekazywaną wiedzą rozwijają w młodych ludziach umiejętności i postawy, które pomagają im chronić swoje prawa, respektować ogólnie obowiązujące normy i zasady życia społecznego.

Prawa dziecka – definicja

“dzieckiem jest osoba poniżej osiemnastego roku życia”

“dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletniości”.

Dokumenty, w których spisane są prawa dziecka

 

 

 

 

Instytucje ochrony praw dziecka

Instytucje ochrony praw dziecka

Prawa ucznia – definicja

Prawa ucznia – zasady ogólne

Prawa ucznia w szkole

Prawa człowieka w kontekście podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Dokumenty, w których wpisane są prawa ucznia

Marcin Brykczyński - “O prawach dziecka”

 

Niech się wreszcie każdy dowie

I rozpowie w świecie całym
Że dziecko to także człowiek
Tyle że jest mały.
Dlatego ludzie uczeni
Którym za to należą się brawa
Chcąc wielu dzieci los odmienić
Stworzyli dla was mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta
próbujcie dobrze zapamiętać: