Scenariusz apelu z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Szkoła Podstawowa w Ostrożanach - 5 maja 2003 roku
p o w r ó t   d o   p u b l i k a c j i


(Na frontowej ścianie upięta biało-czerwona flaga, ma niej daty 3.V.1791- 3.V.2001. Z przodu "sceny"- wazon z gałązkami, na których przypięte są biało-czerwone kwiatki).

Scenka trzeciomajowa: Maszeruje Maj
(dzieci biorą się za ręce i wchodzą parami na scenę, w rękach trzymają biało-czerwone chorągiewki) Piosenka - "Marsz, marsz Polonia"

Słowo wstępne, wprowadzające w uroczystość majowego święta w nawiązaniu do przeszłości.

Dzieci: (śpiewają na nutę krakowiaka):
W całej polskiej ziemi,
nie tylko w Krakowie,
wszyscy odchodzimy
Święto narodowe.
Dzisiaj dzień wesoły
Święto polskiej wiosny,
słychać z każdej szkoły
dzieci śpiew radosny.
Dziewczynka I:
Dzisiaj w Warszawie,
w naszej stolicy
słychać muzykę
w każdej ulicy.
Nad każdą szkołą,
nad każdym domem
wiszą chorągwie biało-czerwone.
(wszyscy podnoszą chorągiewki)

Dziewczynka II: I my też chorągiewki mamy.

Chłopiec I: W szkole zrobiliśmy je sami.

Chłopiec II:
Dzisiaj w Warszawie w naszej stolicy,
tylu żołnierzy, że trudno zliczyć.
Hej, patrzą ludzie, i z bram i z okien,
jak maszerują równym krokiem!
Chłopcy (chórem):
Raz- dwa- trzy!
Raz- dwa- trzy!
Aż pod nogami ziemia drży!
Chłopiec III:
I my też po zielonej ziemi
Tak samo pomaszerujemy!
(ruch sceniczny- chłopcy maszerują, dziewczęta klaszczą)

Dziewczynka III:
I my także w ten dzień święta
Umiejmy się weselić!
Hej, zatańczmy dziewczęta,
żeby wszyscy widzieli!
(Dziewczęta oddają chłopcom chorągiewki, robią koło. Chłopcy oddają je jednemu, który stoi w środku koła. Chłopcy tworzą koło, które się obraca w przeciwnym kierunku niż koło dziewcząt.)

Dziewczęta (śpiewają):
Płynie Wisła, płynie,
po polskiej krainie.
Bawimy się wszyscy
jak w jednej rodzinie.
Chłopcy (śpiewają):
Lubimy zabawę,
lubimy robotę-
Uśmiechnij się do nas
W niebie słonko złote.
Chłopiec z chorągiewkami:
W dzień zwykły, w dzi
eń święta,
w zabawie i pracy,
każdy z nas pamięta
Jesteśmy Polacy.
(piosenka na melodię krakowiaka)

Recytator I :
Znowu gra: już drżą drążki tak lekkimi ruchy,
Jak gdyby zadzwoniło w strunę skrzydło muchy,
Wydając ciche, ledwie słyszalne brzęczenia.
Mistrz zawsze patrzył w niebo czekając natchnienia.
Spojrzał z góry, instrument dumnym okiem zmierzył,
Wzniósł ręce, spuścił razem, w dwa drążki uderzył,
Zdumieli się słuchacze...
Recytator II:
Razem ze strun wielu
Buchnął dźwięk, jakby cała janczarska kapela
Ozwała się z dzwonkami, z zelami, z bębenki.
Brzmi Polonez Trzeciego Maja!- skoczne dźwięki
Radością oddychają, radością słuch poją,
Dziewki chcą tańczyć, chłopcy w miejscu nie dostoją.
Lecz starców myśli z dźwiękami w przeszłość się uniosły,
W owe lata szczęśliwe, gdy senat i posły
Po dniu Trzeciego Maja w ratuszowej sali
Zgodzone z narodem króla fetowali,
Gdy przy tańcu śpiewano: "Wiwat Król kochany!
Wiwat Sejm, witat Naród, wiwat wszystkie stany!".
(A.Mickiewicz-"Pan Tadeusz"- fragment)
Dzieci śpiewają piosenkę "Polonez Trzeciego Maja"- kilka par tańczy poloneza

Solo piosenka - "Nigdy z królami..."

"Zgoda sejmu to sprawiła..." w wykonaniu chóralnym

Dzieci: Dzisiaj Maj! Trzeci Maj! Radość święci polski kraj!

Chłopiec: Dokąd to spieszycie dzieci?

Dzieci:
Na wycieczkę! Dziś Maj Trzeci!
Narodowe święto, chorągwie zatknięto.
Nie żałuje słonko blasków,
więc idziemy, w dal do lasku,
do brzozowych alej, może jeszcze dalej?
Chłopiec:
Prawda, dzisiaj Trzeci Maj,
już zielony sad i gaj.
Kwiatków pełna już dąbrowa,
Przyłączę się i ja do was.
Chłopiec i dzieci: Hejże, hej, Trzeci Maj! Radość święci polski kraj!

Dziewczynka i dzieci:
Hejże hej, Trzeci Maj!
Idzie wiosna przez nasz kraj.
Szumi las, szumi gaj
niech się święci Trzeci Maj.
(L. Krzemieniecka- "Na wycieczkę dzieci, bo dziś Maj Trzeci!").
Piosenka "Witaj, majowa jutrzenko"

Recytator III:
Hej! Ty cudny dniu radosny,
dniu szczęścia i chwały,
ty masz w sobie urok wiosny
i czar wiecznotrwały!
Tyś nas dźwignął, uszczęśliwił,
połączył miłością.
Wolny naród świat zadziwił
Zgodą i jednością.
Recytator IV:
Tyś zwiastunem był jutrzenki,
Co nam dzisiaj świeci,
Wolnej Polski, miłującej
wszystkie swoje dzieci!
Tyś zwiastunem był potęgi
Polski zmartwychwstałej
Wolnej, zgodnej, niepodległej,
niepodzielnej-całej!
Recytator V:
W dniu tym płynie pieśń radosna,
świeci jasna zorza.
Wielkie święto Polska święci,
od Karpat do morza!
Hej! Ty cudny dniu majowy,
dniu szczęścia i chwały.
Tyś dniem szczęścia i radości
w Polsce zmartwychwstałej!
(M. Studnicka-"W radosny dzień")
Piosenka "Żeby Polska była Polską"

Opracowała: Helena Balejko
Szkoła Podstawowa w OstrożanachWykorzystane materiały:
1. A. Mickiewicz- "Pan Tadeusz", Księga Dwunasta.
2. "Witaj majowa jutrzenko"- antologia wierszy dla dzieci; Katowice: Śląsk, 1991r.
3. "Polskie pieśni patriotyczne"; Poznań: Podsiedlik- Raniowski i Spółka, 1997r.
4. E. Lipska, M. Przychodzińska -" Podręcznik do muzyki kl. VI"; Warszawa: WsiP, 1996r.