Uroczystości szkolne integrują ze środowiskiem lokalnym
mgr Helena Balejko
p o w r ó t   d o   p u b l i k a c j i


      Każdy z nas zdaje sobie sprawę, że wychowanie dziecka, to proces długotrwały, złożony i wiążący się z dużą odpowiedzialnością. Dziecko dzieli swój czas między szkołę i dom rodzinny, dlatego za jego wychowanie odpowiedzialne są oba te środowiska. Ważną jest więc sprawą, aby istniała ścisła współpraca między rodzicami i nauczycielami. Wszelkie działania, jakie podejmujemy w naszej szkole skierowane są zatem na umacnianie tych więzi. Dążymy do tego, aby rodzice czuli się potrzebni i wiedzieli, że są współgospodarzami szkoły, w której ich dzieci spędzają kilka godzin dziennie.
      Szkoła - to nie tylko miejsce ciężkiej i wytężonej pracy, ale również miejsce zabawy. Przez zabawę można także uczyć i wychowywać dążąc do wszechstronnego rozwoju ucznia, a przede wszystkim na takim podłożu o wiele łatwiej nawiązać bliskie i przyjazne stosunki między rodzicami i nauczycielami. Dajemy również wzór do naśladowania naszym wychowankom, którzy w przyszłości być może będą tu kształcić swoje dzieci.
      Już od pewnego czasu na terenie naszej szkoły organizujemy trzy bardzo duże imprezy: Wspólną Wigilię Szkolną Zabawę Choinkową i Dzień Matki. Ważne jest dla nas to, że z roku na rok rośnie zaangażowanie rodziców. Stwierdzamy z dużym zadowoleniem, że coraz więcej spośród nich przechodzi z roli obserwatorów do roli uczestników wspólnych zabaw i współorganizatorów gotowych służyć, nam nauczycielom, pomocą.
Należy tutaj oczywiście zwrócić uwagę na dwojakość roli rodziców, bo w każdym święcie jest ona nieco inna. W Zabawie Choinkowej są oni przede wszystkim współorganizatorami, bo jest to zabawa dla dzieci. Rodzice przygotowują smaczny poczęstunek i oczywiście Świętego Mikołaja. Zabawa Choinkowa ma dłuższą tradycję niż Dzień Matki. Organizujemy ją od kilkunastu lat zawsze w styczniu przed feriami. To święto to stało się drugim z ważnych wydarzeń naszego środowiska lokalnego.
      Wspólna Szkolna Wigilia stała się wydarzeniem także lokalnym. Zapraszamy do udziału w nich przedstawicieli gminy i duchowieństwa, uczestniczą w niej często rodzice.
      Dzień Matki także jest wielkim wydarzeniem dla Mam. Niejednej mamie zakręci się łezka radości ze wzruszenia wierszem, piosenką, drobnym upominkiem czy kawałeczkiem słodkości wypieku córek przy wspólnej herbatce.
      Głównym zadaniem nauczycieli i uczniów jest przygotowanie na te święta części artystycznej, a także ładne udekorowanie sali. Wszystko zależy tutaj od pomysłowości i inwencji nauczycieli, organizujących daną uroczystość oraz zaangażowania "scenicznego" uczniów. Jest to dla nas duże wyzwanie, ciężka praca, ale także przyjemność i duża satysfakcja. Zdobywamy w ten sposób nowe doświadczenia zawodowe i lepiej poznajemy naszych wychowanków. W nowych warunkach i sytuacjach są oni o wiele bardziej swobodni, chętniej angażują się w rozmowę, ujawniają swą pomysłowość i talenty: aktorskie, taneczne, muzyczne, dekoratorskie. W takich okolicznościach zawsze dbamy o to, aby każde dziecko znalazło dla siebie jakąś rolę, oczywiście na miarę swoich możliwości i chęci. O wiele swobodniej rozmawia się również z rodzicami, łatwiej nawiązuje kontakty i wymienia uwagi, np. na temat stroju, w jakim ma wystąpić dziecko.
Uroczystości te mają podobny przebieg, ponieważ zawsze zaczynają się częścią artystyczną, która przeważnie ma nieco humorystyczny charakter. Po niej następuje poczęstunek i wyczekiwane przez dzieci tańce i zabawa.
       Oprócz tych uroczystości organizujemy oczywiście i inne, ale udział rodziców i ich znaczenie w środowisku lokalnym jest dużo mniejsze. Mają przeważnie charakter uroczystości klasowych, a są to np. mikołajki, wigilia klasowa, ślubowanie klasy pierwszej itp: Rola rodziców ogranicza się tutaj przede wszystkim do przygotowania poczęstunku i upominków.

       Myślimy, że dzięki takim uroczystościom zacieśniamy nie tylko więzi między nami, ale uświadamiamy sobie, że wszystko, co zrobimy i czego nie zrobimy będzie z korzyścią lub stratą dla nas wszystkich- nauczycieli, uczniów i rodziców. Tylko od nas zależy, jak to wykorzystamy.

Opracowała: mgr Helena Balejko
- Szkoła Podstawowa w Ostrożanach